مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دمو پکیج شرکتی

با استفاده از نسخه دمو نرم افزار CRM قادر خواهید بود:

  • از 100% امکانات نرم افزار نسخه شرکتی استفاده کنید،
  • این پکیج مختص شرکت های نیمه متمرکز بوده و امکانات انبار داری و فروش به همراه الگوریتم فروش می باشد
  • منوهای مختلف را به دقت بررسی کنید،
  • از سهولت دسترسی به ابزارها اطمینان حاصل کنید،
  • و با کاربرد هر یک از قابلیت های نرم افزار آشنا شوید.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.
Please select a date when we should contact you.
Press enter to search
Press enter to search